Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2013

melanchujniaa
Kiedyś kupię nóż 
i powyrzynam wszystkich wkoło.
— Happysad
melanchujniaa
Dziękuję za tak wyraźne pokazanie mi, że nie było warto.
melanchujniaa
2837 bcb0 390
bo mu było zimno ;3
Reposted fromevidence evidence viawishyouwerehere wishyouwerehere
melanchujniaa
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viawishyouwerehere wishyouwerehere
melanchujniaa

 

Za dużo przeklinam. Za mało słucham innych.

July 04 2013

melanchujniaa
5527 e7b0 390
Reposted fromepidemic epidemic viadawdler dawdler
melanchujniaa
8784 8fc3 390
melanchujniaa
7380 3813 390
Reposted fromShini Shini viawishyouwerehere wishyouwerehere
melanchujniaa
1161 e113 390
melanchujniaa
melanchujniaa
5910 b07e 390
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
melanchujniaa
5127 c0e6 390
Reposted frommisieq misieq viapiksele piksele
melanchujniaa
4830 5078 390
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viaSmerfMaruda SmerfMaruda
melanchujniaa
1195 048b 390
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaSmerfMaruda SmerfMaruda
5882 c163 390

safety

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
melanchujniaa

July 03 2013

melanchujniaa
7732 0ebd
Reposted fromIriss Iriss viamyname myname

July 02 2013

melanchujniaa
Jeśli mnie kochasz, musisz mnie kochać bezwarunkowo. Ja Cię kocham. Przepraszam, że Cię zawiodłam, przepraszam.. ale Ty też mnie zawiodłeś.
— dirty dancing
Reposted bynoirceurlubskaczu
melanchujniaa
- Nie chciałbyś być zakochany?
- Byłem kiedyś. To bolesne, bezcelowe i przereklamowane.
Reposted fromAnzay Anzay viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl